Používáme cookies, abychom mohli naše stránky a služby upravit tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Souhlasím Další informace

káva s příběhem
Registrace

Vážení zákazníci,

nabízíme dopravu s PPL, Zásilkovnou či mamacoffee kurýrem zdarma u objednávek nad 1500 Kč vč. DPH.

Osobní vyzvednutí v kavárnách mamacoffee je vždy zdarma.

...

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů pro newsletter

Rádi bychom vás touto formou informovali o způsobu zpracování a zásadách ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost mamacoffee s.r.o., IČ: 283 64 601, se sídlem: Osmého listopadu 463/48, 169 00 Praha 6 (dále jen jako “mamacoffee” či “správce”).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k tomu, že jste se zaregistrovali k odběru newsletterů, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání těchto marketingových a obchodních sdělení. Z odběru newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz, který se nachází v každém zaslaném obchodním či marketingovém sdělení. Případně nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@mamacoffee.cz s žádostí o výmaz z databáze pro zasílání newsletterů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely zasílání newsletteru zpracováváme vaši e-mailovou adresu. Dobrovolné je poskytnutí vašeho jména a příjmení, v případě, že nám tyto údaje sdělíte, uchováváme i tato data.

Komu budeme vaše údaje předávat?

Zavazujeme se nepředávat žádné vaše osobní údaje třetím stranám bez oprávněného důvodu. Třetí strany, kterým předáme vaše osobní údaje jsou pouze společnosti nezbytně nutné k zajištění zasílání newsletteru. Jedná se o společnost The Rocket Science Group, LLC - poskytovatel emailingového systému mailchimp.

Kde vaše údaje uchováváme a kdo k nim má přístup?

Přístup k vašim osobním údajům má jen úzká skupina osob, která zajišťuje řádné zasílání newsletteru.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup - Máte právo nás požádat o sdělení veškerých osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Právo na výmaz - V případě, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat pro účel, za kterým jsme je získali nebo vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takto zpracovávané smazali.

Právo na přenositelnost údajů - Pokud nás o to požádáte, můžeme předat námi shromážděné vaše osobní údaje jinému správci. Musí se však jednat o zpracování založené na právním důvodu a toto zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku - Kdykoliv máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na omezení zpracování - Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech - namítáte nesprávnost či nepřesnost námi shromážděných osobních údajů, a to až do ověření jejich správnosti, pokud zpracování vašich osobních údajů bude protiprávní a vy nás požádáte o omezení jejich použití místo jejich výmazu, vaše osobní údaje již zpracovávat nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon či obhajobu svých práv nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu šetření, zda je vaše námitka oprávněná.

Právo na opravu - Pokud zjistíte, že údaje, které o vás shromažďujeme, jsou chybné, neúplné nebo nepřesné, máte právo na jejich opravu.

Všechna výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit elektronicky na adresu info@mamacoffee.cz nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Uplatnění výše uvedených práv není dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.